Specialisaties

Sociaal strafrecht

Dit betreft inbreuken op strafbepalingen die voorzien zijn in het Sociaal Strafwetboek en betrekking hebben zowel op het arbeidsrecht als op het sociaal zekerheidsrecht.