Specialisaties

Commercieel strafrecht

Hier komen inbreuken op strafbepalingen die het handelsverkeer reglementeren met vooral de focus op het insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid.