Specialisaties

Algemeen strafrecht

Hieronder vallen alle misdrijven die misdrijven van gemeen recht worden genoemd en die in het algemeen opgenomen zijn in het Strafwetboek.

Bij gespecialiseerde materies zijn vaak bijzondere wetten van toepassing die strafbepalingen voorzien wanneer die regels worden overtreden.

Zie verder onder administratief, commercieel en fiscaal strafrecht.