Specialisaties

Strafrecht

Het strafrecht regelt de omschrijving en de bestraffing van misdrijven. Het strafprocesrecht bepaalt de regels die moeten gevolgd worden zowel in het kader van een strafonderzoek door het parket, een gerechtelijk onderzoek door de Onderzoeksrechter als de behandeling zelf door de Strafrechter.