Specialisaties

Ondernemingsrecht

Het commercieel recht betreft de rechtsverhoudingen tussen ondernemers in hun onderlinge relatie (B2B) en in de relatie met de consument (B2C).

Het Wetboek Economisch Recht en het Wetboek Vennootschappen bevatten de basisrechtsregels, maar daarnaast bestaat ook zeer diverse bijzondere wetgeving.