Specialisaties

Kredietrecht

Er zijn verschillende soorten kredieten die zowel door particulieren onder de vorm van een private lening worden toegestaan, als door financiële instellingen.

Kredieten worden ook vaak gewaarborgd door hetzij persoonlijke zekerheden (borgstelling), hetzij door een zakelijke zekerheid (pand) of hypotheek.

Zowel bij het aangaan van een kredietrelatie als bij het beëindigen ervan kunnen zich verschillende juridische problemen stellen en kunnen advies of bijstand in de procedures belangrijk zijn.

Beslagrecht komt ook vaak om de hoek kijken.