Specialisaties

Incasso van facturen

Vaak maar niet altijd volstaat een aanmaning door de advocaat bij het innen van een onbetaalde factuur : dan moet een procedure gestart worden die zowel voor de gewone rechter als via de procedure Inning Onbetwiste Geldschulden via gerechtsdeurwaarder verloopt.