Specialisaties

Zakenrecht

Zakenrecht is het rechtsgebied dat de rechtsregels bevat betreffende de rechtsverhouding van personen tot een bepaalde zaak, bijvoorbeeld het recht van eigendom, bezitsrechten en vruchtgebruik.