Specialisaties

Voorrechten en hypotheken

Iedereen staat in met zijn gehele vermogen voor zijn schulden. Wanneer er na beslag een gedwongen verkoop komt zal de gerechtsdeurwaarder of de notaris rekening moeten houden met een zekere rangorde die wettelijk is bepaald.  Men maakt doorgaans onderscheid tussen algemeen bevoorrechte schuldeisers en bijzonder bevoorrecht schuldeisers. Waar het onderpand van de eerste het volledige of een algemeenheid van het vermogen betreft, is dat bij de tweede doorgaans een meer specifiek onderdeel zoals bv. de stofferende huisraad of een in pand gegeven zaak.

Meestal zullen banken bij het verlenen van een woningkrediet een zekerheid willen dat zij bij eventuele wanbetaling voorrang hebben op alle andere schuldeisers en zullen zij een hypotheek vestigen. Bij verkoop vrijwillig of gedwongen zullen de hypothecaire schuldeisers eerst betaald worden met de verkoopprijs en dit in volgorde van datum waarop de hypotheek officieel bekend gemaakt is via de FOD Financiën, Dienst Rechtszekerheid (het vroegere Hypotheekkantoor).

Experten