Specialisaties

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht bevat de regels m.b.t. de totstandkoming, de beëindiging en vernietigbaarheid en de toepassing van diverse soorten verzekeringsovereenkomsten.

Sommige verzekeringen worden wettelijk verplicht.

Een bijzonder verband is er met aansprakelijkheid die onder verschillende vormen kan verzekerd worden zoals voor auto’s, brandrisico’s, uitbating van ondernemingen, familiale risico’s, enz.

Maar er zijn ook schadeverzekeringen zoals levensverzekeringen en ziekteverzekeringen of verzekeringen gekoppeld aan kredietverstrekking zoals de schuld-saldoverzekering.