Specialisaties

Verkeersrecht

Het verkeersrecht kan zeer ruim gezien worden en slaat niet alleen op voertuigen maar ook op o.a. vlieg- en vaarverkeer.

Het best gekend is het verkeer op de openbare weg. 

Zowel bij het overtreden van de verkeersregels als bij verkeersongevallen en haar gevolgen kan de advocaat de beste verdediging waarborgen.