Specialisaties

Onteigening

Door de overheid gebruikte procedure van gedwongen afstand van eigendomsrecht van het vastgoed van iemand anders (grond, huis, appartement, enz.), waarbij deze laatste een rechtvaardige en voorafgaande schadevergoeding moet ontvangen. 

Een onteigening moet noodzakelijkerwijze gemotiveerd worden door een reden van openbaar nut.

Zowel over de noodzaak tot onteigening als over de omvang van de onteigeningsvergoeding is de bijstand van een advocaat aan te bevelen.