Specialisaties

Onroerende transacties

Er zijn meerdere onroerende transacties mogelijk dan de loutere koop-verkoop. Onroerende leasing is daar een praktisch voorbeeld van.

Maar ook erfpacht en het vestigen van opstalrechten vergt een gespecialiseerde aanpak.