Specialisaties

Mede-eigendom

De mede-eigendom is de verdeling van het eigendomsrecht op een onroerend goed tussen meerdere personen. De mede-eigendom bestaat dan ook van zodra er onverdeeldheid is, dit wil zeggen een verdeling van de eigendom: het goed in onverdeeldheid hoort onverdeeld toe aan meerdere personen en er is geen verdeling van het goed in loten, toegewezen aan elke eigenaar, mogelijk.

Specifieke regels zijn er met betrekking tot appartementsmede-eigendom en de rol van de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars.