Specialisaties

Huur

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een onroerend goed in gebruik te geven, en de huurder zich verbindt tot het betalen van periodiek huurgeld.

Naast wettelijke regelingen die gelden voor alle huurovereenkomsten zijn er nog specifieke bepalingen die van toepassing zijn op woninghuur, handelshuur en pacht.

Talrijk zijn de geschillen die tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter behoren. Maar voorkomen is beter dan genezen en de bijstand van een advocaat bij de redactie of nazicht van een huurovereenkomst is altijd nuttig.