Specialisaties

Familiale moeilijkheden

Zowel bij gehuwden als bij feitelijk samenwonende kunnen relatieproblemen opduiken die via bemiddeling opgelost kunnen worden en partijen zich verzoenen.

Lukt dat niet, dan zal het bij gehuwden tot een (feitelijke) echtscheiding komen. Ook bij feitelijk samenwonenden komt het dan tot een definitieve breuk. 

Daarbij dient zowel over persoonlijke zaken als over de bezittingen een regeling getroffen te worden. Als er kinderen zijn dringen zich ook praktisch afspraken op.

Ook problemen in gezinsverband tussen kinderen en ouders kunnen aanleiding geven tot geschillen die een juridische oplossing vereisen.