Specialisaties

Erfrecht

Erfrecht is een vakgebied dat de regels omvat betreffende de vermogensovergang van de overledene op erfgenamen of legatarissen en de verdeling tussen erfgenamen onderling.

Sinds recente hervormingen van de wetgeving kunnen nu ook al overeenkomsten tussen toekomstige erfgenamen en de erflater gesloten worden.

Ook bij de opmaak van een testament kan juridisch advies nuttig zijn.

Experten