Specialisaties

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf).

Er zijn zowel private als publiekrechtelijk erfdienstbaarheden. De meeste conflicten ontstaan rond het recht van overgang en uitwegen.