Specialisaties

Contracten

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling en de rechten en verplichtingen worden vastgelegd in een overeenkomst al dan niet in de vorm van een geschreven contract.