Specialisaties

Beslagrecht

Wanneer men gelden of goederen tegoed heeft en men vermoedt dat de schuldenaar u niet zal kunnen betalen of zich onvermogend zou maken en er is nog geen rechterlijke uitspraak die uw rechten vastlegt, kan men bewarend beslag leggen op zowel de roerende als de onroerende goederen die eigendom zijn van de schuldenaar. Ook op tegoeden die de schuldenaar heeft op derden kan men in beslag laten nemen.

Eens er een rechtelijke beslissing is die de schuldenaar tot betaling veroordeelt, kan men uitvoerend beslag leggen op onroerende en roerende goederen of bij derden. In dat geval zullen de beslagen goederen verkocht worden en de opbrengst verdeeld worden onder de schuldeisers volgens een wettelijke rangorde.

Als men geconfronteerd wordt men een onterecht gelegd beslag, kan men zich tot de Beslagrechter wenden om het beslag ongedaan te maken.