Specialisaties

Verzet tegen dwangbevel van administratieve overheden

Administratieve overheden krijgen meer en meer bevoegdheden om sanctie op te leggen en te innen zonder gerechtelijke machtiging.

Hier zijn parkeerretributies en GAS-boetes een duidelijk voorbeeld van.