Specialisaties

Arbeidsongevallen

Zowel de erkenning van een arbeidsongeval op de werkplaats of op de arbeidsweg als de omvang van de vergoedingen kunnen voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure tegen de arbeidsongevallenverzekeraar.