Specialisaties

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht is één van de belangrijkste takken van het recht en heeft betrekking op geschillen tussen natuurlijke- of rechtspersonen die van persoonlijke of vermogensrechtelijke aard zijn.

Het onderscheidt zich van het strafrecht dat betrekking heeft op misdrijven en hun bestraffing.

Het Burgerlijk Wetboek regelt de voornaamste rechten en plichten.