Historiek

1924
In 1924 studeert de Bruggeling Ignace Hubené met grootste onderscheiding af als dokter in de rechten. Hij vestigt zich op 18 oktober 1924 als advocaat-stagiair aan de Kortrijksesteenweg 123 te Gent.

In 1928 verhuist hij zijn kantoor naar de Ajuinlei 9, vlakbij het "Justitiepaleis".

Het blijft een éénmanskantoor zoals toen een opgelegde regel was. In 1935 verhuist Mr. Hubené naar de Coupure 81 (later nrs 97 en 103), waar zijn kantoor tot augustus 1970 gevestigd blijft, gespecialiseerd in erfrecht, familiaal recht en verzekeringsrecht.

1953
Verschillende stagiairs en medewerkers verdienen vanaf 1945 hun eerste sporen in het kantoor Hubené.

Dit geldt ook voor Mr. Henry Hubené, zoon van Mr. Ignace Hubené. Vanaf mei 1953, na zijn legerdienst, wordt hij volop actief in het kantoor.

1967
Mr. Ignace Hubené was stafhouder van de Orde van Advocaten te Gent van 1967 tot 1969.

De toename van de activiteiten, de uitbreiding en complexiteit van de juridische materies, noopt het kantoor te denken aan een associatie of fusie met een ander kantoor wat op 1 september 1970 het geval wordt wanneer vader en zoon Hubené zich associëren met het gerenommeerde kantoor René De Ryke -Gilberte Cardon. Het kantoor betrekt het gebouw te Gent, Coupure 202.

1972
Die bloeiende associatie duurde spijtig genoeg niet lang, want op 21 juni 1972 overlijdt Mr. G. Cardon aan een slepende ziekte.

De bredere associatie wordt hierdoor weliswaar ontbonden, maar de associatie Hubené bleef - zelfstandig - samen met het kantoor De Ryke tot in juli 1982 gevestigd aan de Coupure 292 (later nrs 618 en 802).

1980
Na het overlijden van Mr. Ignace Hubené op 28 december 1980 betrekt de associatie op 1 augustus 1982 het gebouw aan de Coupure 373 te Gent, waar het nu nog steeds is gevestigd.
1986

Op 1 januari 1986 komt de huidige associatie tot stand, eerst tussen Mr. Henry Hubené en Mr. Mark Van Poucke (die sedert september 1984 reeds als medewerker fungeerde), later aangevuld met Mr. Hans De Meyer (vanaf 1 januari 1990), Mr. Filip Mertens (vanaf 1 januari 1998) en Mr. Yves Bracke (vanaf 1 januari 2008).

Talrijke stagiairs hebben in het kantoor in de loop der jaren het beroep van advocaat leren praktiseren.

1991

Het kantoor gaat mee in de ontluikende digitaliseringsgolf binnen de advocatuur en schaft zich voor het eerst computers aan.

1993

Waar Mr. Henry Hubené de laatste voorzitter was van de Conférence du Jeune Barreau de Gand, worden Mr. Mark Van Poucke (1993-1994), Mr. Hans De Meyer (1999-2000), Mr.. Filip Mertens (2005-2006) en Mr. Joyce Van Heetvelde (2019-2020) allen voorzitter van de Vlaamse Conferentie der balie te Gent.

2002

Vanaf 1 mei 2002 start de pas opgerichte Orde van Vlaamse Balies. Vanaf dan worden Mr. Mr. Mark Van Poucke en Mr. Hans De Meyer herhaaldelijk verkozen als lid van de Algemene Vergadering.

2003
Mr. Mark Van Poucke is stafhouder van de Gentse balie van 1 september 2003 tot 31 augustus 2005 en zowel Mr. Hans De Meyer, Mr. Filip Mertens als Mr. Yves Bracke worden herhaaldelijk verkozen tot lid van de Raad van de Orde waar zij verschillende functies opnemen van o.a. secretaris of penningmeester.

Op 1 januari 2008 verlaat Mr. Henry Hubené na een rijkgevulde carrière de balie die hem de titel van ere-advocaat toekent. Hij zal op 21 oktober 2014 overlijden.

2007

Mr. Joyce Van Heervelde vervoegt het kantoor

2010
Mr. Filip Mertens is lid van de tuchtraad voor advocaten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Na een moedig gedragen ziekte overlijdt Mr. Mark Van Poucke op 11 september 2010, amper 56 jaar oud.

Alle leden van het kantoor zijn actief in het sociale leven aan de balie, door een inzet hetzij binnen de commissie van de stagiairs, dan wel de Vlaamse Conferentie, de balierevue enz.

2013
Mr. Hans De Meyer is Stafhouder van de Gentse Balie van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015.

De assosciatie wijzigt haar naam in De Meyer, Mertens & Bracke.

2017

Mr. Hans De Meyer wordt bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies en zijn mandaat wordt in 2020 voor drie jaar verlengd.

2019

Mr. Evelien Van Poucke vervoegt het kantoor.

2022
Het kantoor verhuist naar de nieuwe gebouwen te 9030 Mariakerke, Marcus Van Vaernewijckstraat 23. Mr. Filip Mertens wordt benoemd tot plaatsvervangend Vrederechter in het 3de Kanton Gent.
2023

Filip Mertens wordt verkozen tot vicestafhouder van de balie te Gent.

Hans De Meyer wordt herverkozen als bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies.

2023
Het team breidt uit.

Vanaf 1 oktober 2023 vervoegt Suzanne Buysens het kantoor