Hans De Meyer

Hans De Meyer behaalt in 1985 het diploma Licentiaat in de rechten aan de Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Rechten. Op 9 oktober 1985 wordt hij ingeschreven op de lijst van de Stagiairs bij de Orde van Advocaten te Gent met als stagemeester bij Mr. Henry Hubené. Op 31 augustus 1989 wordt hij na het vervullen van zijn legerdienst, ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Gent en treedt hij in 1991 toe tot de advocatenassociatie met Mr. Henry Hubené en Mr. Mark Van Poucke. Hans wordt in september 1991 opgenomen op de reservelijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Gent en in januari 1995 op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Gent. 

Hans behandelt voornamelijk zaken van bankrecht, faillissementen en vereffeningen, algemeen handelsrecht en huurrecht.